Zdieľané mobilné mapy & mapovanie zelene

OZ Hrad Slavín sa dlhodobo zaoberá problematikou mapovania množstva a kvality zelene za účelom poskytovania týchto dát samosprávam. Oslovili nás s požiadavkou na vytvorenie portálov mapuj.me, mapazelene.sk a zelenazeleni.sk.

Zadanie

Riešenie

Použité nástroje

Parametre projektu

Čo na to hovorí klient?

So službami AMCEFu som veľmi spokojný, hlavne s inovatívnymi nápadmi vo fáze návrhov riešení. Som spokojný aj s pomerom cena/výkon a tiež s profesionálnym prístupom. Náročné situácie sa riešili vždy ihneď, keď som to naozaj potreboval. Som veľmi spokojný s technickou zdatnosťou programátorov. Svojej práci skutočne rozumejú, vedia čo robia a vedeli ponúknuť a realizovať skvelé riešenia. Cením si aj osobnejší prístup chalanov s ktorými som priamo spolupracoval, vedeli sa prispôsobiť akejkoľvek situácii, aká práve na projekte bola.

Peter Faltus
Zelená Zeleni
So službami AMCEFu som veľmi spokojný, hlavne s inovatívnymi nápadmi vo fáze návrhov riešení. Som spokojný aj s pomerom cena/výkon a tiež s profesionálnym prístupom. Náročné situácie sa riešili vždy ihneď, keď som to naozaj potreboval. Som veľmi spokojný s technickou zdatnosťou programátorov. Svojej práci skutočne rozumejú, vedia čo robia a vedeli ponúknuť a realizovať skvelé riešenia. Cením si aj osobnejší prístup chalanov s ktorými som priamo spolupracoval, vedeli sa prispôsobiť akejkoľvek situácii, aká práve na projekte bola.
Peter Faltus
Zelená Zeleni

Ďalšie práce

B2B portál pre zdieľanie výrobných kapacít, ľudských zdrojov, majetku a spoločný nákup

Online generovanie, podpisovanie a archivácia zmlúv

Online generovanie, podpisovanie a archivácia zmlúv

Online grafický editor pre návrh obalov na mieru

Online grafický editor pre návrh obalov na mieru

B2B portál pre zdieľanie výrobných kapacít, ľudských zdrojov, majetku a spoločný nákup

Predošlé
Ďalšie

B2B portál pre zdieľanie výrobných kapacít, ľudských zdrojov, majetku a spoločný nákup

Online generovanie, podpisovanie a archivácia zmlúv

Zdieľané mobilné mapy & mapovanie zelene

Online grafický editor pre návrh obalov na mieru