loading

Zdieľané mobilné mapy & mapovanie zelene

OZ Hrad Slavín sa dlhodobo zaoberá problematikou mapovania množstva a kvality zelene za účelom poskytovania týchto dát samosprávam. Oslovili nás s požiadavkou na vytvorenie portálov mapuj.me, mapazelene.sk a zelenazeleni.sk.

Zadanie

 • Mobilná aplikácia pre mapovanie zelene
  Mapazelene.sk
 • Webový portál
  Zelenazeleni.sk
 • Aplikácia Mapuj.me
  Vytváranie súkromných a verejných máp. Ich zdieľanie a vzájomné vylepšovanie používateľmi

Riešenie

 • Integrácia s Google Maps a následná nadstavba
  Takúto funkcionalitu aktuálne Google neposkytuje (radius targeting, proximity search, drag&drop bodov, ...)
 • Mobile first webová aplikácia pre rýchlu prácu s mapou na mobile a desktope
 • Administrátorské rozhranie pre hromadnú správu dát vo forme zoznamov

Použité nástroje

 • Používateľská aplikácia v Javascript frameworku Angular
 • Serverová aplikácia v PHP frameworku Laravel
 • Ukladanie údajov do databázy MariaDB
 • Integrácia s Google Maps API a použitie ich knižníc pre zobrazovanie

Parametre projektu

Trvanie spolupráce
1 rok 9 mesiacov a prebieha
Veľkosť projektu
1 000 hodín vývoja

Čo na to hovorí klient?

So službami AMCEFu som veľmi spokojný, hlavne s inovatívnymi nápadmi vo fáze návrhov riešení. Som spokojný aj s pomerom cena/výkon a tiež s profesionálnym prístupom. Náročné situácie sa riešili vždy ihneď, keď som to naozaj potreboval. Som veľmi spokojný s technickou zdatnosťou programátorov. Svojej práci skutočne rozumejú, vedia čo robia a vedeli ponúknuť a realizovať skvelé riešenia. Cením si aj osobnejší prístup chalanov s ktorými som priamo spolupracoval, vedeli sa prispôsobiť akejkoľvek situácii, aká práve na projekte bola.

Peter Faltus

Zelená Zeleni

Čo na to hovorí klient?

B2B portál pre zdieľanie výrobných kapacít, ľudských zdrojov, majetku a spoločný nákup

 • Pokročilé vyhľadávanie
 • Automatické párovanie ponúk a dopytov
 • Webový portál
 • Správa ponúk a dopytov
Prípadová štúdia

Online grafický editor pre návrh obalov na mieru

 • Online editor pre vytváranie grafických návrhov
 • Multidoménová aplikácia so spoločnou administráciou
 • Integrácia so systémami Raynet a Pohoda
Prípadová štúdia

Táto webová stránka používa z dôvodu zabezpečenia čo najlepšieho používateľského zážitku cookies. Viac info